CIELab: Een Wetenschappelijke Overzicht

Inleiding tot de CIE

De CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) is een internationale commissie die zich richt op de bestudering van vraagstukken omtrent licht. Een belangrijk werk van de CIE was de ontwikkeling van een kleurensysteem in 1931, gebaseerd op de wetten van additieve kleurmenging. Dit systeem beschrijft elke kleur met drie getallen: X, Y en Z.

Additief Kleurmengen

Bij de ontwikkeling van het CIE-systeem werden experimenten uitgevoerd waarin proefpersonen kleuren moesten namaken door het mengen van drie primaire golflengten (R=700nm, G=546.1nm, B=435.8nm). Hierbij ontstond het probleem van negatieve tristimuluswaarden, wat leidde tot de transformatie naar denkbeeldige primairen X, Y en Z. Deze primairen zijn zo gekozen dat alle tristimuluswaarden positief zijn.

Specificatie van Kleuren met X, Y en Z

Elke kleur kan beschreven worden met de getallen X, Y en Z. Vaak worden de kleurcoördinaten x en y (berekend uit X, Y, Z) gebruikt in combinatie met Y voor specificatie. Deze coördinaten worden weergegeven in het x,y chromaticiteitsdiagram.

Kleurverschillen en CIELab

De CIE introduceerde in 1976 twee uniforme kleurenruimten: CIELAB en CIELUV. CIELAB, de meest gebruikte, definieert kleuren met de assen L* (licht-donker), a* (rood-groen) en b* (geel-blauw). Dit systeem is bijna uniform, wat betekent dat de waargenomen kleurverschillen gelijkmatiger verdeeld zijn.

#image_title

Kleurverschilmeting

Het verschil tussen twee kleuren wordt uitgedrukt met ΔE, berekend uit de verschillen in L*, a* en b*. Moderne formules zoals CIEDE2000 verfijnen deze metingen door weegfactoren toe te voegen die rekening houden met de positie in de kleurenruimte, wat resulteert in nauwkeurigere beoordelingen van kleurverschillen.

Toepassing en Belang van CIELab

CIELab is essentieel voor diverse toepassingen zoals productontwikkeling, kwaliteitscontrole en marketing. Door kleurverschillen nauwkeurig te meten en te begrijpen, kunnen bedrijven producten beter afstemmen op consumentvoorkeuren en consistentie in kleurgebruik garanderen.

CIELab biedt een robuust en wetenschappelijk onderbouwd systeem voor kleurmeting, essentieel voor vele industrieën. De voortdurende verfijning van kleurverschilformules helpt bedrijven om nauwkeurig te werken met kleurconsistentie en productkwaliteit.


Meer weten?

Bezoek onze BLOGS over CIELAB en kleurmeten op https://kleurinstituut.nl:

Kleurmeten; Wat is CIELab?

Wat is CIELAB? De 2° en de 10° standard observer

Wat is CIELAB? Van XYZ naar x,y,Y

Wat is CIELAB? De kleurenruimte CIELAB en CIELUV

Wat is CIELAB? Kleurverschillen

Wat is CIELAB? KleurverschilformulesKleurenworkshops

Workshop Toegepaste Kleurpsychologie
Workshop Toegepaste kleurkunde in gezondheidszorg
Cursus Toegepaste Kleurtechniek
RAL Kleurtraining, efficiënt werken met RAL

Meld je aan voor de nieuwsbrief!!

Geoptimaliseerd door Optimole