“Kleur is een elementair natuurverschijnsel. Goed kleurgebruik in je omgeving heeft een positieve invloed op het gevoel van welbevinden!”

Kleuracademie voor verdieping, verbreding en optimalisatie van kleurkennisOver de Nederlandse Kleurenschool

Kleuren hebben net als licht, geluid en tijd onbewust grote invloed op onze keuzes en gedragingen.

Door kleurgebruik kun je het welbevinden van mensen positief of negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk voor iedereen die in het domein kleur werkt adequate kennis van kleur, kleurcommunicatie, kleurtechniek en kleurgebruik te hebben, zodat je het welbevinden van mensen positief kunt beïnvloeden.


De afgelopen jaren is er een grotere behoefte ontstaan aan kwalitatieve kennis en opleiding op het domein van kleur.  De Nederlandse Kleurenschool speelt met haar aanbod op deze behoefte. Met een uitgebreid aanbod van workshops biedt de Nederlandse Kleurenschool voor elke doelgroep een passende opleiding aan, van ééndaagse workshops tot langere opleidingstrajecten.

Ontstaan van de Nederlandse Kleurenschool - kleuracademie voor verdieping, verbreding en optimalisatie van kleurkennis

Meer dan 35 jaar opleiding en workshop Kleur! Sinds 1980 houden wij ons al bezig met het opleiden van professionals in het domein kleur. 


In 1976 is Total Color Technics opgericht als kennis- en adviesbureau voor de kleurtechniek. In de jaren 80 zijn de eerste cursussen ontwikkeld zoals de cursus Toegepaste Kleurtechniek en Kleur en Systematiek (Kleur, Waarnemening en Communicatie). 


In 2005 is zijn we als NCS Colour Centre Nederlands verdergegaan onder de naam Color Technics, NCS Colour Centre en hebben we het aanbod workshops uitgebreid. In deze jaren werd de behoefte naar kwalitatieve kennis en vaardigheden groter. Daarom is in 2008  gekozen om alle opleidingsactiviteiten van Color Technics, NCS Colour Centre (tegenwoordig het Nederlands Kleuren Centrum) aan te bieden onder de naam Nederlandse Kleurenschool. Sindsdien is de Nederlandse Kleurenschool het enige onafhankelijke opleidingsinstituut gespecialiseerd in opleidingen op het gebied van kleur.​


Vanaf 1 september 2017 zijn de opleidingsactiviteiten ondergebracht in de nieuw opgerichte stichting Nederlandse Kleurenschool. Met de oprichting van de stichting is een nieuwe stap gezet naar professionaliseren kwaliteitsverbetering van onze service en opleidingen. Sinds augustus 2017 is de Nederlandse Kleurenschool ook uitgever van boeken over kleur en lesmethodes. Meer informatie hierover vindt u onder het menu item Uitgeverij. Vanaf 2019 valt de Nederlandse Kleurenschool onder de stichting Nederlands Kleur Instituut.


De opleidingen van de Nederlandse Kleurenschool zijn door diverse instellingen erkend zoals het architecten register en de beroepsorganisatie van kleurdeskundigen


Meer nog zijn we trots op de erkenning van onze klanten. Grote en kleine organisaties die hun personeel met regelmaat laten scholen bij ons.

Bestuur

Het bestuur is autonoom en kan binnen de statutaire bepalingen besluiten nemen. Het stichtingsbestuur beslist bij overeenstemming van stemmen. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Het bestuur bestaat uit:


Dhr. E. Stremmelaar             ​
Mevr. H.W. Kotterink


De dagelijkse leiding van het Kleur Instituut en de Kleurenschool ligt bij Mark Kotterink.>