KLEURENCOMBINATIES EN HARMONIEËN

Het NCS-systeem biedt veel andere mogelijkheden om te experimenteren met kleurencombinaties en harmonieën. Doordat NCS in haar kleurnotatie de kenmerken van kleur beschrijft is het eenvoudig om kleuren te kiezen op basis van similariteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat we kleurcombinaties als prettig ervaren als er sprake is van gelijkwaardigheid.Dit kan in kleur op een aantal manieren, zoals kleuren met de zelfde kleurtoon, zwart aandeel, en verzadiging.

KLEUREN MET DEZELFDE ZWART AANDEEL EN KLEURTOON

Analoog kan je ook kleurcombinaties maken op basis van het zelfde zwartaandeel en zelfde kleurtoon. Maar je kunt ook twee kleuren kiezen met dezelfde hoeveelheid blauw (60% lijkt op blauw) zoals R60B en B40G.

OVERIGE KLEURSIMILARITEITENEr zijn ook  andere kleurovereenkomsten in het NCS-systeem die kunnen worden gedefinieerd om kleurcombinaties te maken, hoewel ze niet gebaseerd zijn op de elementaire kenmerken van het NCS-systeem zijn.  Voorbeelden van deze andere overeenkomsten zijn bijvoorbeeld saturatie, lichtheid en complementaire kleuren.

KLEUREN MET DEZELFDE VERZADIGINGEr zijn verschillende definities van de visuele kenmerk verzadiging. In het verleden, en vooral onder kunstenaars, betekent verzadiging een kleur die sterk chromatisch is. Vandaag kunnen we echter veel verschillende kleuren met de naam verzadigde kleuren vinden. Hier vindt u twee veel voorkomende definities van verzadiging: 1. Verzadiging in het algemeen: de chromaticness / colourfulness van een kleurwaarneming beoordeeld in verhouding tot de lichtheid2. Verzadiging, als begrip dat de relatie uitdrukt tussen chromaticiteit en witheid. Dit laatste noemen we ook wel saturatie.

NCS beschrijft in haar notatie de verzadiging als tweede groep getallen. Kleuren die deze getallen gelijk hebben, zoals S 1030-B40G en S 5030-Y10R hebben eenzelfde verzadiging.Als witheid en verzadiging worden waargenomen met dezelfde proportionele relatie tot elkaar wanneer zwartheid varieert, spreken we van kleuren met dezelfde saturatie. In de NCS-driehoek worden ze gevonden op een rechte lijn van het zwarte punt S naar een bepaalde plaats op de schaal tussen W en C. De saturatie, die wordt aangeduid met m, wordt uitgedrukt met m = c / (c + w) of m = c / (100-s). Een voorbeeld: 4030-Y90R heeft m = 0,5 en 6020-Y90R heeft m = 0,5.Deze manier van kleurenkiezen leidt tot interessante en onverwachte kleurcombinaties.

KLEUREN MET DEZELFDE LICHTHEID

Het verschil in lichtheid tussen twee kleuren is waarschijnlijk de belangrijkste factor die bijdraagt aan de visuele ervaring van een patroon of een vorm. Lichtheid laat zien hoe twee kleuren met elkaar contrasteren. Het is ook van vitaal belang voor het ontwerp en de kleurenschema’s van buiten- en binnenomgevingen, niet het minst voor slechtziende personen (bijv. Ouderen) die een lichtcontrast tussen verschillende oppervlakken nodig hebben om zich te kunnen oriënteren.

Lichtheid is niet hetzelfde als witheid. Witheid en zwartheid zijn kwaliteitsattributen op dezelfde manier als geelheid, roodheid, blauwheid en groenheid die een kleur karakteriseren. Lichtheid is geen kwaliteit van een unieke kleur, maar kan worden bepaald door deze te vergelijken met een grijsschaal of via instrumentele metingen. Een gele kleur heeft een inherente lichtheid en een blauwe kleur heeft een inherente duisternis.

Aangezien de lichtheid geen elementair attribuut is, wordt deze niet beschreven door de NCS-notatie en ook niet direct aangegeven door de NCS-symbolen. In de NCS Atlas worden de kleuren die hetzelfde zijn in lichtheid aangegeven met lijnen in elke kleurendriehoek. De NCS-lichtheidswaarde wordt aangegeven met een ν in de NCS-atlas tussen W en S aan de linkerkant van de driehoek. Er is ook een schaal voor lichtheid (NCS-lichtheidsmeter) met 18 verschillende stappen, wat een goed hulpmiddel is bij het beoordelen van de lichtheid van verschillende kleuren.

COMPLEMENTAIRE KLEURENComplementaire kleuren worden op veel verschillende manieren in literatuur en naslagwerken gedefinieerd. Wanneer het beschreven wordt als nabeeld, zult u ze vinden wanneer er rechte lijnen worden getrokken tussen de paren van waargenomen kleurtonen van complementaire kleurstimuli, ze snijden elkaar allemaal in een punt met de geschatte positie chromaticness = 20, hue = R75B.

Het zijn dus niet precies tegenovergestelde kleuren in de cirkel omdat het punt niet in het midden van de cirkel ligt. Dit komt omdat NCS niet is opgebouwd volgens de complementaire kleurentheorie en kleurmeng-principes.

Kleurenwokshops

De rol van staafjes en kegeltjes bij Kleurperceptie
Richtlijnen voor toepassing van Delta E-Tolerantienormen – kleurverschilnormen
Belang van gedegen kleurkennis
Lichtheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief!!