Het boek Kleurvormgeving is nu te koop!

Met dit boek leert de student om zowel eenvoudige als complexe kleuradviezen op te stellen en te onderbouwen.

Door het bestuderen van de theorie ontwikkelt de student een brede kennis over kleur. Het oefenen met de bijbehorende praktijkopdrachten in de elektronische leeromgeving helpt om kleurvaardigheden verder te ontwikkelen.

Daarmee verwerft de student alles wat nodig is voor het maken van een goed kleurvormgevingsplan.

Onderscheidend aan dit boek is, dat het uitgaat van hoe de mens kleuren beleeft. De auteurs benoemen twaalf zintuigen, die in verband staan met twaalf kleurcontrasten. Deze kleurcontrasten zijn, naast de andere harmonie-principes, een belangrijk instrument in het ontwerpproces. Behalve op de kwantitatieve kenmerken van kleur (kleurtoon, lichtheid en verzadiging), gaan de auteurs ook in op de kwalitatieve of belevingskenmerken (warm, koud, hard, zacht, licht, zwaar, zoet) en hoe je deze kunt objectiveren. Dit stelt de professionele kleuradviseur niet alleen in staat om een bepaalde beleving mee te geven aan het ontwerp, maar ook om die beleving objectief te beargumenteren.

Kleurenwokshops

Belang van gedegen kleurkennis
Lichtheid
Nieuwe startdatum STAP budget 1 juli
Kleursystemen brengen orde in de veelheid van kleuren

Meld je aan voor de nieuwsbrief!!