fbpx

26 september 2019

Groene huis van Ineke te fel volgens rechter

Algemeen

0  comments

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Groene huis van Ineke te fel volgens rechter

(deel 2 van het groene huis van Ineke in Den Helder)

Waarom kennis van kleur belangrijk is | kennis van kleur
zorgt voor goede communicatie

Dinsdagmiddag 24 september om 14. 00 uur heeft rechter Loman
schriftelijk uitspraak gedaan. De rechter gaat mee met de gemeente dat de kleur
niet voldoet aan de welstandnota van 2015 en het appeltjesgroen te fel is en
niet past binnen de omgeving.

Citaat uit het vonnis: �Met
een heel licht pastelgroen zou de woning zich in de omgeving voegen, maar de nu
aangebrachte kleuren zijn te opvallend: de woning is een dissonant in de
omgeving, de woning voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand. Er is
hier sprake van een exces.

De voorzieningenrechter
heeft waargenomen dat het groen op de gevel erg fel is en dat de kleuren op
andere gevels in de omgeving niet zo fel zijn. De woning van verzoekster
wijkt in dat opzicht buitensporig af van de andere huizen in de wijk. De
woningen met de rode en donkergrijze gevels wijken eveneens af van de omgeving,
maar niet buitensporig omdat die kleuren niet fel zijn zoals het groen op de
woning van verzoekster.

In het advies van 10 januari
2019 heeft de commissie bezwaarschriften geoordeeld dat �de last tot het verven
in een pastelkleur te onbepaald is� en dat �met pasteltinten bijzonder felle
kleuren kunnen worden gemaakt�. De commissie heeft geadviseerd om de last op
dit punt in de beslissing op bezwaar te concretiseren. Voorstelbaar is, aldus
de commissie, dat de last limitatief zal gaan verwijzen naar een aantal kleuren
die bij de wijk [woongebied] passen met bijbehorende RAL-codering of een
andersoortige aanduiding.�

Aldus de uitspraak.

Ineke moet van de bestuursrechter haar huis overschilderen.
Ze heeft al aangegeven dat ze in beroep wil gaan.

De bestuursrechter verwijst
in haar vonnis naar de welstandsnota 2015 van Den Helder. Reden voor mij
om eens de welstandsnota van Den Helder door te nemen. Hieronder een greep van wat
de welstandscommissie van Den helder beschrijft in haar welstandsnota over
kleur in de verschillende wijken.

 • Het kleur- en materiaalgebruik is neutraal en
  ingetogen en afgestemd op het karakter van de omgeving en/of het hoofdgebouw.
  Geen felle, contrasterende en/of bonte kleuren en geen (geprofileerd)
  plaatmateriaal zoals damwandprofielen of golfplaat.
 • De gevel kent ingetogen matte kleuren: felle
  kleuren en wit of zwart voor grote vlakken worden vermeden. Het kleurgebruik is
  terughoudend en materiaaleigen. De uitstraling wordt vooral bepaald door de
  kleur en textuur van de toegepaste materialen.
 • Eigentijdse materiaal- en kleurgebruik is
  mogelijk mits ondergeschikt en met respect voor de aanwezige karakteristieken
  uitgevoerd. Toepassing van hout voor kozijnen is het uitgangspunt. – Geen sterk
  contrasterende, felle of bonte kleuren.
 • Geen sterk contrasterende of felle kleuren.
  Kleur- en materiaalgebruik is afhankelijk van architectuurstijl in de omgeving.
  Voor bepaalde woonbuurten, zoals Boatex en Duindreef, zijn gekleurde gevels
  juist kenmerkend.
 • Als er sprake is van in ernstige mate strijd met
  redelijke eisen van welstand is er sprake van een exces. Een exces kan
  betrekking hebben op toepassing van felle of contrasterende kleuren op gevels
  die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte;

Wat opvalt is dat er steeds drie begrippen naar voren komen:
felle kleuren, geen sterk contrasterende kleuren, en geen bonte kleuren.
Waarbij de vermelding voor de wijk van Ineke, Boatex, specifiek is dat
gekleurde gevels juist kenmerkend zijn.

Felle kleuren, bonte kleuren, geen sterk contrasterende
kleuren

In de volksmond wordt dit vaak gebruikt, en dan bedoelt men
vaak kleuren die intens zijn, dit noemen we als professionals, hoog verzadigde
kleuren. Maar het begrip fel is niet een begrip dat we gebruiken voor – zoals
we dat noemen- materiaal eigen kleuren. Fel is een begrip wat we gebruiken voor
lichtkleuren. Een lamp is fel, de lamp geeft veel licht af. Als je dit zou
doortrekken naar de betekenis van fel bij materiaal eigen kleuren kun je zeggen
dat het begrip fel te maken heeft met de lichtheid van een kleur, de reflectie.

Bonte kleuren

Interessant is dat in de welstandsnota ook het begrip bonte
kleuren wordt genoemd. Dit komt van de kleurenleer van Ostwald. Ostwald ging
uit van het principe van de drie aspecten kleur, zuivere kleurtoon, en wit en
zwart. Hij verdeelde kleuren in twee hoofdgroepen: de onbonte kleuren en de bonte kleuren. Bonte kleuren. zijn de kleuren
die een kleurtoon bevatten. Hij geeft drie manieren aan, waarop een bonte kleur
kan veranderen: door wijziging van de kleurtoon, dat wil zeggen door menging
met een andere bonte kleur; door oplichten of verdonkeren, dat wil zeggen door
menging met wit óf zwart; door menging met grijs (wit én zwart).

Geen sterk contrasterende kleuren

Wat zijn contrasterende kleuren? Itten heeft in zijn
kleurenleer een aantal kleurcontrasten benoemd, die bedoelt waren voor het
analyseren van schilderijen. In 2017 is onderzoek gedaan door De Boon en Bakker
naar de relatie tussen onze zintuigen en kleurcontrasten. De Boon en Bakker
definieerden 12 kleurcontrasten.

Terug naar het huis van Ineke, de welstandsnota en de
uitspraak

In de welstandsnota wordt aangegeven dat bonte kleuren juist
kenmerkend zijn  voor de wijk Boatex. Wie
een rondje door de wijk rijdt, ziet direct dat er weinig bonte kleuren zijn,
een rood huis, een geel, een groen, maar overwegend witte en offwhite en grijze
gekleurde huizen. En dan natuurlijk het appelgroene huis van Ineke.

Te fel

Te fel? Materiaal eigen kleuren kunnen dus niet te fel zijn,
wel te verzadigd.  Een huis kan dus ook niet
te fel van kleur zijn. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat het huis te hoog
verzadigd is. Als je naar het begrip fel, in te betekenis van kleur en licht
kijkt, dan is het groen veel minder fel dan het wit en de-off wit gekleurde
huizen die in de wijk staan. Het licht van deze huizen wordt veel meer gereflecteerd
dan het groene huis van Ineke. Of te wel, kun je wel zeggen dat het huis te fel
is? In ieder geval is het niet een begrip die in een professioneel welstandsnota
hoort waar het over kleur gaat. En ook al wordt verzadiging bedoeld, de juiste
termen gebruiken zorgt voor minder discussie en problemen.

Bont.

Iets wat de gemeente Den Helder niet kan zeggen is dat het
huis van Ineke niet voldoet aan: �Voor bepaalde woonbuurten, zoals Boatex en
Duindreef, zijn gekleurde gevels juist kenmerkend.�
Maar is de wijk Boatex
wel zo kenmerkend om haar gekleurde gevels als merendeel wit en off-white zijn?
Eigenlijk is het merendeel van de wijk niet overeenkomstig de welstandsnota. Kwa
kleur het huis van Ineke wel.

Geen sterk contrasterende kleuren

De grote vraag is wat wordt hier mee bedoeld? Wanneer is het
sterk contrasterend? Het lijk er op dat men hier over geleverd is aan de willekeur.
Daarnaast de vraag, welke contrasten? Hierboven heb ik al benoemd dat we 12
kleurcontrasten kunnen onderscheiden. Wanneer zijn die te contrasterend? In de
welstandsnota wordt hier verder niet op ingegaan. Als je rondt rijd in de wijk
van vindt je een donkergrijs huis naast een wit huis. Een lichtheidscontrast. En
ja, een groot lichtheidscontrast. Of het rode huis naast het grijze huis. Ook
een sterk contrast. En het witte huis naast het rode huis, met daarnaast weer
een geel huis. Een bonte verzameling van verschillende sterke contrasten. Als
je de LRV gaat meten zul je bijvoorbeeld zien dat het lichtheidscontrast tussen
de witte en donkergrijze gevel groter is dan het lichtheidscontrast tussen de
groene gevel van Ineke�s huis en de witte gevel van haar buurman.

Een exces

In de welstandsnota wordt aangegeven: Als er sprake is van
in ernstige mate strijd met redelijke eisen van welstand is er sprake van een
exces. Een exces kan betrekking hebben op toepassing van felle of
contrasterende kleuren op gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte;

Nu even terug weer terug. Als we kijken naar de witte -en
off white gevels en de grijze gevels dan kunnen we concluderen dat deze gevels
niet overeen komen met het: �kenmerkend om haar gekleurde gevels�. Je kunt dus
zeggen dat deze neutraal gekleurde gevels in strijd zijn met de eisen van de
welstand.

Interessant is te zien dat de gemeente Den Helder de andere
gekleurde huizen geen excessen vindt. Terwijl de verzadiging van die gekleurde
huizen (lees felheid voor de leek) niet zoveel afwijk van het huis van Ineke.
De rechter geeft wel aan dat De woningen met
de rode en donkergrijze gevels wijken eveneens af van de omgeving, maar niet buitensporig
omdat die kleuren niet fel zijn zoals het groen op de woning van verzoekster.
Hier is het wonderlijk dat de rechter niet
aangeeft dat deze huizen wel voldoen aan de welstandsnota, namelijk
gekleurde huizen , terwijl de lichte huizen eigenlijk niet voldoen..

Waarom is de kleur van het huis van Ineke dan wel een exces?
Dit heeft er te maken dat andere bont gekleurde gevels, met hoog verzadigdere
kleuren, in één rijtje staan en daarbij het beeld creëren �kenmerkend om haar
gekleurde gevels�. Terwijl het huis van Ineke in een rijtje huizen staat van
witte en off-white en grijze gevels. Tja, en als je alleen naar een rijtje
huizen kijkt en niet naar de wijk, is het huis een exces.

Wonderlijk in de uitspraak van de voorzieningenrechter is
dat ze stelt dat ook de andere gekleurde huizen niet binnen de omgeving passen,
maar de welstandsnota lezende voldoen ze wel aan �kenmerkend om haar gekleurde
gevels�.

Ik vraag me af als het huis van Ineke naast het gele huis,
of rode huis had gestaan of er dan ook nog sprake was geweest van een exces.

Een ding is duidelijk: het is erg
lastig om te voldoen aan de welstandsnota van Den Helder als die niet
consequent wordt uitgevoerd, of niet duidelijk is.

#kleuracademie #kleurenschool #denhelder #groenehuis #pastelkleuren
#pastel #ineke #denhelder #kleurinstituut #kleurenarchitectuur #architectuur #kleur
#welstandsnota #kleurenschool #vonnis #voorzieningenrechter

You may also like

Nieuw Boek! Werkboek opleiding Kleuradvies

Nieuw Boek! Werkboek opleiding Kleuradvies

Het groene huis van Ineke in Den Helder

Het groene huis van Ineke in Den Helder

Kleuren combineren met NCS

Kleuren combineren met NCS
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang de 5 misverstanden over kleur