Sommigen van ons leren on the job, tijdens het doen. Anderen gaan naar school om kleur te studeren. Bij de Internaltional Colour Association  (AIC)  en het ISCC staat kleureducatie hoog op de agenda. Niet zomaar. Het blijkt dat kleuronderwijs niet echt op het niveau ligt wat deze organsaties wensen. Ook in Nederland is het kleuronderwijs op een laag niveau.

De Nederlandse Kleurenschool is opgericht om onze studenten een grondige en gedegen kennis van kleur bij te brengen. En zelf zijn we ook steeds bezig meer over kleur te leren en bij te blijven met de wetenschappelijke onderzoeken en inzichten.

Kleur is best een ingewikkeld thema

Kleur is complexer dan mensen misschien denken. De voorschrijvers ,die de kleuren kiezen, tot aan iedereen die betrokken is bij de toeleveringsketen moet een goed begrip hebben van kleurperceptie, interacties tussen licht en object en basisprincipes van kleur.

Met andere woorden, kleureducatie is niet alleen voor kleur kwaliteitmanagers of schilders. Kennis van de basisprincipes van kleur kan werknemers in een hele organisatie helpen om naadlozer te communiceren.

Begrijpen hoe kleur interact en hoe het moet worden gecommuniceerd, minimaliseert de kans op verkeerde interpretaties, een plezierige omgeving en wat mogelijk talloze uren productie en onnodige argumenten bespaart.

Een leven lang leren

Velen krijgen op het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs tekenen en daarbij wordt “iets van de kleurenleer” gedoceerd. Zoals de kleurenleer van Itten, over primaire en secondaire kleuren en zo. Onze docenten echter hebben altijd werk om uit te leggen dat deze kleurenleer achterhaalt en niet volledig is. Veel weten dit niet en zijn trots te weten dat ze een begrip weten. Dit is maar een voorbeeld.

Naast de basis die je hebt moet een professional ook de houding hebben om meer te leren, met kleur is het niet zo ook ik weet het wel. Het geheim van een succesvolle carriere als kleurexpert is het nastreven van levenslang leren. Je moet nieuwsgierig blijven. Niets is als vanzelfsprekend.

Gezien de complexiteit van het onderwerp en de snelle groei van nieuwe technologieën, is er vrijwel geen limiet aan wat professionals uit de industrie kunnen leren over kleur.

Kleur perceptie

Hoe we kleur zien, hangt af van fysieke omstandigheden zoals verlichting, achtergrond en zelfs hoogte. Kleuren zijn persoonlijke, subjectieve psychologische ervaringen die ook worden beïnvloed door factoren zoals leeftijd, stemming en medicijnen.

Communicatie

Leren communiceren over kleur is de sleutel tot communicatie in de hele toeleveringsketen. Het is onmogelijk om kleuren nauwkeurig te beschrijven zonder een goed kleurensysteem. Onlangs was ik in de Praxis waar bij twee merken de kleur woudgroen hadden. Echter De twee kleuren leken niet op elkaar.

Verdiepen

De Nederlandse Kleurenschool heeft een aantal workshops en opleidingen die u helpen bij het verdiepen van de kennis over kleur. Van basisworkshops tot verdiepende trajecten.


Kleurenwokshops

De rol van staafjes en kegeltjes bij Kleurperceptie
Richtlijnen voor toepassing van Delta E-Tolerantienormen – kleurverschilnormen
Belang van gedegen kleurkennis
Lichtheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief!!