Kennisinstelling voor verdieping, verbreding en optimalisatie van kleurkennis

“Kleur is een elementair natuurverschijnsel. 

Goed kleurgebruik in je omgeving heeft een positieve invloed op je gevoel van welbevinden!”

M​​​​ark


Onze Missie en Visie

De missie van de Nederlandse Kleurenschool is kennis te ontwikkelen, te delen en kwalitatief en erkend onderwijs op het gebied van kleur aan te bieden.

Onderwijsvisie

Leren is effectief bij een goede mix van de drie componenten: kennis, houding en vaardigheden:

De benodigde kennis verwerft u in een overzichtelijke online leeromgeving, aangevuld met belangrijke literatuur.
Vaardigheden leert u tijdens de practica onder begeleiding van deskundige en ervaren docenten. Deze oefent u verder zelfstandig in praktijksituaties met opdrachten uit de online leeromgeving.

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning. Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod.

Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals.

Wat wij verstaan onder:

Kleurcommunicatie

Onder kleurcommunicatie verstaan we zowel het communiceren over kleur middels kleursystemen of bewoordingen als het communiceren met kleuren in bepaalde toepassingen.

Kleurtechniek

Onder kleurtechniek verstaan we de techniek om met de kennis van kleur, zoals kenmerken van kleur en werking van kleur en tools tot een resultaat te komen.

Kleurgebruik

Kleurgebruik is het toepassen van kleur in de verschillende toepassingsgebieden

  • Erkende opleidingen
  • Groot kennisnetwerk.
  • Betrokken.
  • check
    Meesterschap.

Onze studenten geven ons een 7.6!

>