Kennisinstelling voor verdieping, verbreding en​

optimalisatie van kleurkennis

“Kleur is een elementair natuurverschijnsel. 

Goed kleurgebruik in je omgeving heeft een positieve invloed op je gevoel van welbevinden!”

M​​​​ark


[tvo_shortcode id=624]

Kennisinstelling

De Nederlandse Kleurenschool (NKS)  heeft een centrale plek in de wereld van kleuronderwijs. Kennis, kwaliteit en  belang van de opdrachtgever gaan hier hand in hand. De NKS is in staat om de dagelijkse praktijk en ervaringen van experts te koppelen aan het onderwijs, zodat praktijk en onderwijs elkaar wederzijds inspireren en stimuleren.


Onderzoek ten behoeve van evidence based practice speelt daarbij een belangrijke rol. De Nederlandse Kleurenschool is een kennisinstelling die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verkrijgen, onderzoeken, optimaliseren, beheren en verspreiden van kennis betreffende kleur. Studenten concentreren zich niet alleen op vakkennis. Zij ontwikkelen ook een onderzoekende, oplossingsgerichte houding. Studenten worden hierin vanzelfsprekend ondersteund door hun docenten.

Kennispartner

De NKS onderhoudt een groeiend netwerk met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, overheden, branche- en beroepsorganisaties en internationale deskundigen . Onze docenten en adviseurs spelen met onderzoek in op praktijkvragen die bij deze organisaties leven en betrekken hun studenten daarbij. Hierdoor circuleert kennis en ervaring tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze synergie tussen theorie en praktijk maakt de NKS tot kennispartner.

Wij werken aan 100% tevredenheid! Wij meten altijd de resultaten en klant tevredenheid. Onze studenten geven ons gemiddeld een 7,6!

Onze opleidingen en workshops zijn voortdurend in ontwikkeling om de workshops en opleidingen up to date te houden met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

  • Erkende opleidingen
  • Groot kennisnetwerk.
  • Betrokken.
  • check
    Meesterschap.

Onze studenten geven ons een 7.6!

>