Privacy

Stichting Nederlandse Kleurenschool ontwikkelt zich naar een professionele educatieve instelling en uitgeverij met modern learning design. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn wij een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van hun kleuronderwijs. Stichting Nederlandse Kleurenschool levert daarvoor boeken en digitaal lesmateriaal dat in samenwerking met scholen tot stand komt.

Stichting Nederlandse Kleurenschool houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.
De Stichting Nederlandse Kleurenschool is, evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden, zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. De Stichting Nederlandse Kleurenschool onderschrijft het regelement van Privacyreglement gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO en heeft het PRIVACYCONVENANT ONDERWIJS ondertekend.

Lees meer informatie over privacy met betrekking tot leermiddelen.

Verantwoordelijke en bewerker

Stichting Nederlandse Kleurenschool treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het middelbaarberoepsonderwijs, conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen. Voor overige producten en verwerkingen is Stichting Nederlandse Kleurenschool verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Stichting Nederlandse Kleurenschool is gevestigd te, Pauwenven 16 1504 AT, Zaandam.

Privacyverklaringen

Lees de privacyverklaring van Stichting Nederlandse Kleurenschool

Privacybijsluiter

Stichting Nederlandse Kleurenschool treedt op als bewerker van onderwijsinstellingen in het middelbaarberoepsonderwijs. In de privacybijsluiter van Stichting Nederlandse Kleurenschool richten we ons tot de onderwijsinstelling met meer specifieke informatie over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Zo wordt duidelijk welke opdracht de onderwijsinstelling Stichting Nederlandse Kleurenschool geeft voor gegevensverwerking. De privacybijsluiter helpt tevens bij het informeren van ouders en leerlingen over de verwerking van persoonsgegevens. Lees de privacybijsluiter.

Stichting Nederlandse Kleurenschool communiceert haar maatregelen rondom de technische en organisatorische maatregelen jaarlijks via de privacybijsluiter. De intentie is om dit samen met de aanschaf van het producten te laten verstrekken (door distributeur). Hierdoor is er geen aparte administratie benodigd t.a.v. bewerkersovereenkomst en privacybijsluiter en zal de administratieve belasting voor de school en de uitgeverij idealiter minimaal zijn.

Wet Meldplicht datalekken: Stichting Nederlandse Kleurenschool heeft een Incident en Response Procedure ingericht waarbij er bij calamiteiten, waarbij er vastgesteld wordt dat er persoonsgegevens gelekt zijn, er binnen 72 uur contact zal worden gelegd met de verantwoordelijke instellingen. De verantwoordelijke instellingen zijn op dat moment verplicht om tevens binnen deze 72 uur na vaststelling van het incident een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gegevens docenten en leerkrachten

Stichting Nederlandse Kleurenschool stelt persoonsgegevens geen beschikbaar aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming.
Regeling inzage- en correctierecht Stichting Nederlandse Kleurenschool

Deze regeling inzage- en correctierecht Stichting Nederlandse Kleurenschool geldt wanneer betrokkenen (leerlingen, docenten, ouders en andere wettelijke vertegenwoordigers) verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die verwerkt worden door Stichting Nederlandse Kleurenschool in haar rol als verantwoordelijke conform de bepalingen in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen ouders, en/of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

 Bewerkersovereenkomst

In de Bewerkersovereenkomst van Stichting Nederlandse Kleurenschool wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs. Stichting Nederlandse Kleurenschool hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Om de administratie belasting voor onderwijsinstellingen en de uitgeverij te beperken, zal de bewerkersovereenkomst worden aangeboden bij de leveringsvoorwaarden/licentievoorwaarden welke via de distributeurs worden aangeboden. U kunt deze bewerkersovereenkomst eveneens downloaden voor uw administratie.

Door de bewerkersovereenkomst van Stichting Nederlandse Kleurenschool neem contact met ons op. (uitgeverij@nederlandsekleurenschool.nl)

Social Media

Stichting Nederlandse Kleurenschool gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en lerenden over haar bedrijf, leermiddelen en andere producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden.

Stichting Nederlandse Kleurenschool volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter en blogs. Stichting Nederlandse Kleurenschool spant zich in om feeds zoals onder andere op Facebook, Twitter en blogs te volgen, daaraan deel te nemen en/of pro-actief in te gaan op, individuele, relevante vragen en opmerkingen en deze te beantwoorden, indien dit wettelijk is toegestaan.

Stichting Nederlandse Kleurenschool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel inhoudelijk wel of niet reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting Nederlandse Kleurenschool (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze zullen dan in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het privacystatement worden verwerkt.

Stichting Nederlandse Kleurenschool is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegeven door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met Stichting Nederlandse Kleurenschool.

Gebruik van cookies

Stichting Nederlandse Kleurenschool maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes. Bij het bezoeken van websites van Stichting Nederlandse Kleurenschool worden kleine (tekst)bestandjes opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot reeds eerder door Stichting Nederlandse Kleurenschool geplaatste (tekst)bestandjes op uw randapparatuur (computer, tablet etc). Veel van de cookies worden gebruikt met als uitsluitend doel om de communicatie die benodigd is om de website weer te geven uit te voeren of om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te leveren.

Daarnaast gebruikt Stichting Nederlandse Kleurenschool andere cookies. Deze cookies maken de websites voor u gebruiksvriendelijker (bijvoorbeeld sneller) of geven aan Stichting Nederlandse Kleurenschool informatie zodat de websites van de Stichting Nederlandse Kleurenschool verder kunnen worden verbeterd. Daarnaast worden cookies geplaatst van bijvoorbeeld facebook, twitter, linkedin en google om social media te integreren in onze websites. Tot slot kan er gebruik worden gemaakt van cookies om aanbiedingen te doen.

U kunt ook uw browser zo instellen dat cookies niet worden toegelaten, maar het kan dan zijn dat (delen van) de website niet of niet goed zal functioneren. Informatie hierover, voor de meest gebruikte browsers, treft u hieronder aan:

Cookies en Internet Explorer:   http://support.microsoft.com/gp/cookies/nl

Cookie en Firefox:   http://support.mozilla.com/nl/kb/Cookies

Cookies en Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Cookie en Google Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Cookie en Safari (in het Engels):  http://support.apple.com/kb/PH5042

Cookie en Opera:  http://help.opera.com/Windows/9.50/nl/cookies.html

Stichting Nederlandse Kleurenschool maakt op haar website gebruik van analytics. Hiervoor worden de volgende cookies geplaatst:

Google Analytics :
__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Stichting Nederlandse Kleurenschool inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stichting Nederlandse Kleurenschool de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Stichting Nederlandse Kleurenschool kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Links en verwijzingen naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Stichting Nederlandse Kleurenschool geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Stichting Nederlandse Kleurenschool, dan kunt u deze richten aan: privacy@NederlandseKleurenschool.nl

>


close

Leer effectief

werken met kleur

  • check-square-o
    5 misverstanden over kleur
  • check-square-o
    Tips & trucs hoe je effectief kleurkeuzes beargumenteerd
  • check-square-o
    Tips & trucs hoe je tot een professioneel kleuradvies komt
Close
loading...